TORUŃSKI ROCZNIK PODATKOWY

ISSN 2080-9573

trp header

Toruński Rocznik Podatkowy 2014

Spis treści:

STUDIA

Paweł Mikuła adobe pdf
Zasada proporcjonalności w podatku od wartości dodanej – analiza orzecznictwa TSUE
Streszczenie Summary

Rafał Broll adobe pdf
Stwierdzenie nadpłaty a określenie wysokości zobowiązania podatkowego – stan po uchwale NSA z dnia 27.01.2014, sygn. akt II FPS 5/13
Streszczenie Summary

  
Justyna Zając-Wysocka adobe pdf
Teoretyczne i praktyczne aspekty kwalifikacji oraz opodatkowania świadczeń złożonych w podatku od towarów i usług
Streszczenie Summary


ARTYKUŁY

Michał Brudziński adobe pdf 
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Streszczenie Summary

 
Katarzyna Knawa adobe pdf
Zasada określoności zobowiązania podatkowego jako postulat nauki i wymóg prawny
Streszczenie Summary

 
Ireneusz Nowak, Bogdan Rutkowski
adobe pdf
Pełnomocnictwo w świetle ordynacji podatkowej – stan obecny a planowane zmiany
Streszczenie Summary

 
Michał Toruński adobe pdf
Skutki zamiany nieruchomości między skarbem państwa a miastem na prawach powiatu w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Streszczenie Summary

 
Joanna Niedojadło adobe pdf
Interpretation of law as an alternative to the normative method against the tax avoidance
Streszczenie Summary

 

GLOSY

Jarosław Witkowski
adobe pdf
Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2010 r., C-40/09
Streszczenie Summary

TRP 2014 - pełne wydanie

Toruński Rocznik Podatkowy 2014 - pełne wydanie
adobe pdf

Deklaracja o wersji pierwotnej:

Redakcja „Toruńskiego Rocznika Podatkowego” informuje,  że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne (ISSN 2080-9573).